Δ/νση Πολιτικής Προστασίας - Αρμοδιότητες

 

Σύμφωνα με το νέο Οργανισμό σύστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Π.Δ. αρ.142, ΦΕΚ αρ.235/27-12-10), η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

 

Στη Διεύθυνση η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβλέπεται η λειτουργία των ακόλουθων οργανικών τμημάτων:

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

 

β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Από τα παραπάνω δύο Τμήματα προς το παρόν έχει συσταθεί μόνο το Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης.

 

Τα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περιλαμβάνουν γεωγραφικά δυο αυτό-διοικητικές Περιφέρειες (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) και -αντίστοιχα- 60 Δήμους.

112

 

Οδηγίες Αυτοπροστασίας

 

autoprostasia

 

Σποτ Αντιπυρικής Περιόδου 2015

 

2015-07-10 09h12 19

 

 

Το φυλλαράκι για τις δασικές πυρκαγιές

 

TVSpot_Dasikes2016

 

 

                           

Στατιστικά

Articles View Hits
15004